Col-legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, fisioterapia palma, fisioterapia baleares, cursos fisioterapia en Palma

CIF: Q0700396E · Carrer Camp Redó, 3, bajos · 07010 · Palma de Mallorca · Tel.: 971 713018 - Fax: 971 711386 · info@colfisiobalear.org Versió en català | versión en castellano

» Portada / Concepte i utilitat Finestreta Única

La Finestreta Única del Col·legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears està disponible des de la web: http://www.colfisiobalear.org per tal de cobrir el compliment dels requisits i obligacions exigits tant en la Llei 17/2009 de 23 de novembre sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici com en la Llei 25/2009, de 22 de desembre, de modificació de diverses lleis per adaptar a la Llei sobre el lliure accés a les activitats de serveis i el seu exercici.

En aquest espai es pretén unir tota la informació rellevant que l'usuari pugui necessitar sobre les activitats del nostre col·legi i els seus col.legiats.


Col·legi de Fisioterapeutes de Mallorca, ofereix cursos de fisioteràpia a Balears i formació per a fisioterapeutes · Disseny web: Artifices.net