Col-legi Oficial de Fisioterapeutes de les Illes Balears, fisioterapia palma, fisioterapia baleares, cursos fisioterapia en Palma

CIF: Q0700396E · Carrer Camp Redó, 3, bajos · 07010 · Palma de Mallorca · Tel.: 971 713018 - Fax: 971 711386 · info@colfisiobalear.org Versió en català | versión en castellano

» Portada / Serveis col·legials / Requisits de col·legiació

A) PER COMPTE PROPI:

  1. Instància dirigida al Degà.
  2. Fotocòpia del Document Nacional d´Identitat o Passaport     autenticada (compulsada) per Notar.
  3. Quatre fotografíes tamany carnet.
  4. Fotocòpia del Títol de la Diplomatura en Fisioteràpia, compulsada davant Notari. De no tenir-lo, Certificació original de la Facultat de fi d´estudis, amb expressió de que s´han abonat els drets per a l´expedició del Títol. (Si és estranger, presentar l´homologació per l´Estat Espanyol).
  5. e) Fotocòpia de l´imprés d´Alta en l´Impost d´Activitats Econòmiques.
  6. Omplir dades personals. (Fitxa de dades personals - format pdf - 56 kb)
  7. g) Omplir domiciliació bancària. (Per el pagament de les quotes col.legials). (Fitxa dades bancàries per col.legiar - format pdf - 68 kb)

B) PER COMPTE ALIENA:

Els mateixos que per compte propi, a excepció de l'apartat e).


Col·legi de Fisioterapeutes de Mallorca, ofereix cursos de fisioteràpia a Balears i formació per a fisioterapeutes · Disseny web: Artifices.net